گارانتی محصولات

تمامی محصولات آدین چرم زیر نظر متخصصان و کارشناسان مجرب با دقت نظر کامل و تضمین کیفیت تولید و عرضه می گردد.
1- تمامی محصولات از تاریخ فروش به مدت 24 ماه شامل خدمات گارانتی می باشد.
2- برای بهرمندی از شرایط گارانتی ارائه کارت الزامی است.
3- پارگی ، سوختگی و سوراخ شدگی محصولات شامل ارائه خدمات گارانتی نمی باشد.